Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Opłaty egzaminacyjne

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 01.04.2023.

W związku z uchwałą nr. 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, od 1 kwietnia 2023 roku obowiązują poniższe stawki opłat.

 

 
KATEGORIA EGZAMIN
TEORETYCZNY
EGZAMIN
PRAKTYCZNY
AM, A1, A2, A 50 zł 200 zł
T 50 zł 200 zł
B1, B 50 zł 200 zł
B96 ---- 250 zł
B+E ---- 250 zł
C1 50 zł 200 zł
C1+E ---- 250 zł
D1 50 zł 200 zł
D1+E ---- 250 zł
C 50 zł 250 zł
C+E ---- 250 zł
D 50 zł 250 zł
D+E ---- 250 zł

 

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 do 31.03.2023.

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 roku za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców ustalone są na podstawie Dziennika Ustaw z 2013 r. poz. 78 oraz  Dziennika Ustaw z 2013 r. poz.476

 

KATEGORIA EGZAMIN TEORETYCZNY EGZAMIN PRAKTYCZNY CAŁOŚĆ
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A, A1, A2 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B1, C1, D1, T 30 zł 170 zł 200 zł
C, D 30 zł 200 zł 230 zł
B (96) - 170 zł 170 zł
B+E - 200 zł 200 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245 zł 245 zł
pozwolenie na tramwaj 30 zł 125 zł 155 zł


W związku z powyższym:

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się z opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.


Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo--migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w części praktycznej.


W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

 • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
 • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:

 • zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
 • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Opłat dokonać można na następujące sposoby:

 • przelewu,
 • w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej,
 • podczas zapisu w systemie Info-Car.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

 • Adres odbiorcy przelewu:

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach
  ul. Składowa 46
  08-110 Siedlce 

 • wpłaty należy dokonać na następujący rachunek:

  78 1050 1953 1000 0090 3293 9952

 • Tytuł przelewu musi zawierać:

  • numer PESEL osoby egzaminowanej,
  • imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  • rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
  • kategorię egzaminu.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i przekazanie kwoty do WORD Siedlce w przypadku płatności dokonywanych za pomocą:

 • kart płatniczych oraz strony Info-Car jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.