Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Kursy i szkolenia

Kurs kierowania ruchem


          Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) oraz Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143 z późn. zm.).

 

Prawo o ruchu drogowym stanowi:

Art. 6.1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 • policjant,
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
 • funkcjonariusz Straży Granicznej,
 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
 • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
 • strażnik gminny (miejski),
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń,
 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
   

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym

2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:

 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 961) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
 • członków zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
   

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
dokonanie opłaty za szkolenie,

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. 


Zapisy na szkolenie

 • zapisu na szkolenie można dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę w siedzibie WORD,
 • e-mail: sekretariat@word.siedlce.pl

Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł.


Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

 • Numeru rachunku bankowego: 78 1050 1953 1000 0090 3293 9952
 • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy, rodzaj szkolenia.


Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób, istnieje możliwość organizacji szkolenia w dowolnym terminie.

 

Terminy szkoleń zamieszczane są na stronie głównej.

Szkolenia realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

 

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

        Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2242 z póź. zm.) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 140).

         
Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

 • posiadać decyzję starosty,
 • posiadać potwierdzenie opłaty za kurs,
 • w dniu kursu wypełnić kartę zgłoszeniową.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę w sekretariacie WORD w Siedlcach ul. Składowa 46
 • telefonicznie 25 633 33 87
 • e-mail: sekretariat@word.siedlce.pl
   

Opłaty

Koszt kursu wynosi 500,00 zł (od 2 sierpnia 2022).

Opłaty należy dokonać przelewem.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

 • Numeru rachunku bankowego: 78 1050 1953 1000 0090 3293 9952
 • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy, rodzaj szkolenia.


Terminy szkoleń zamieszczane są na stronie głównej.

Kursy realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.

 

>> Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach. <<