Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony www.word.siedlce.pl

Data publikacji i aktualizacji.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zapewnienie pełnej zgodności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez administratora strony, w oparciu o instrukcję wewnętrzną WORD w Siedlcach.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31.03.2021r.

Wyniki analizy storny przeprowadzone narzędziem Tingtun Checker można znaleźć pod adresem http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=aee7769f-85b8-4643-886e-f8fce3268c90   

 

Skróty klawiaturowe.


Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Treści niedostępne.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
   

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  pod adresem biuro@word.siedlce.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 25 633 33 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
E-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
Telefon: 22 597 91 00


Dostępność architektoniczna.

WORD Siedlce ul. Składowa 46 oraz OT Garwoli Al. Legionów 48, zostały przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.
 • wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabo słyszących.

Aby skutecznie komunikować się z naszym WORD, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce,
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat@word.siedlce.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 25 633 33 87,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w godzinach urzędowania 8:00-16:00


Powiększanie czcionki i zmiana kontrastu dla osób mających problem ze wzrokiem.

Strona wyposażona jest w mechanizm. za pomocą którego możemy dokonać powiększenia czcionki dwukrotnie względem rozmiaru podstawowego.

Strona wyposażona jest w mechanizm. za pomocą którego możemy dokonać zmiany kontrastu wyświetlanej strony.

 

Filmy wideo.

Umieszczane przez nas filmy, opatrzone są w napisy dla osób niedosłyszących.

 

Zrozumiałość i czytelność treści.

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

 

Wersja mobilna.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.