Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Klauzule

Spis Klauzul

 

 1. Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 2. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.
 3. Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową.
 4. Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne.
 5. Klauzula informacyjna zleceniobiorców.
 6. Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia.
 7. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG i innych podmiotów uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Siedlce.


I. Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 1. Dane pozyskiwane są bezpośrednio z pobranego PKK.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r - o ochronie danych osobowych;
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Dane te będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy);
  • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) na podstawie umowy powierzenia dotyczących obsługi teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów.
 4. Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:
  • Iisty egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu - 1 miesiąc;
  • protokoły egzaminów państwowych - 50 lat;
  • złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego - 5 lat;
  • zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy – do 30 dni;
  • rozliczenia finansowe 10 lat;
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 5. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 6. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez WORD Siedlce danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WORD Siedlce będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 2. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 2.

 

II. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

 1. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od uczestnik, z firmy lub instytucji zgłaszającej na szkolenie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r - o ochronie danych osobowych;
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
  • wykładowcom prowadzącym szkolenia;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:
  • akta osób szkolonych - 5 lat;
  • rejestr wydanych zaświadczeń - 10 lat;
  • rozliczenia finansowe - 10 lat;
  • zgodnie z instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 5. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.
 6. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez WORD Siedlce danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WORD Siedlce będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 7. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów organizacji i realizacji szkolenia. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji w/w celów.

 

III. Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową.

 1. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:
  • od dziecka;
  • od rodzica lub opiekuna prawnego;
  • od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania karty rowerowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r - o ochronie danych osobowych;
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 3. Dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
 4. Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:
  • formularze arkuszy zaliczeń -10 lat;
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 5. Dane dziecka, rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny.
 6. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez WORD Siedlce danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WORD Siedlce będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 2. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 2.

 


IV. Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne.

 1. Dane pozyskiwane są bezpośrednio;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy;
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych osobowych.
 3. Dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane przechowywane będą przez czas określony:
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez WORD Siedlce danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WORD Siedlce będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 7. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 2. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 2.

 

V. Klauzula informacyjna zleceniobiorców.

 1. Dane pozyskiwane są bezpośrednio;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i rozliczenia umowy zlecenie/umowy o dzieło na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych osobowych;
   • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy;
   • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku od osób fizycznych;
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości;
   • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - o systemie ubezpieczeń społecznych;
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
   • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 3. Dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane przechowywane będą przez czas określony:
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5 lat, 50 lat,
  • od zakończenia i rozliczenia zlecenia,
  • rozliczenia finansowe - 5 lat;
 5. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez WORD Siedlce danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WORD Siedlce będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 7. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 2. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 2.

 

VI. Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia.

 1. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są:
  • wizerunek osoby,
  • w przypadku monitoringu zainstalowanego w okienkach Biura Obsługi Klienta dodatkowo dźwięk.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD Siedlce;
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania lecz nie dłużej niż 30 dni.
 6. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez WORD Siedlce danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WORD Siedlce będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 9. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 2. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 2.

 

VII. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG i innych podmiotów uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Siedlce.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zebrania ofert,
  • dokonania wyboru oferty,
  • dostawy,
  • rozliczenia transakcji
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  w tym:
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych osobowych;
   • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych;
   • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości;
 3. Dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
  • biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:
  • dokumentacja przetargowa - 5 lat
  • dokumentacja finansowa - 6 lat;
  • rozliczenia finansowe - 10 lat;
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
  • w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych, do momentu odwołania zgody.
 5. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy z wyłonionym oferentem.
 6. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez WORD Siedlce danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WORD Siedlce będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 7. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 1. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 1.