Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Egzamin teoretyczny

Osoby obcojęzyczne, mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny w języku:

 • angielskim,
 • niemieckim,
 • ukraińskim.

 

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r.

 

Podczas tej części egzaminu osoba egzaminowana musi wykazać się posiadaną wiedzą teoretyczną w zakresie:

 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.

Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Część podstawowa zawiera:

 • 10 pytań za 3 punkty,
 • 6 pytań za 2 punkt,
 • 4 pytania za 1 punkt.

Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:

 • 6 pytań za 3 punkty,
 • 4 pytania za 2 punkty,
 • 2 pytania za 1 punkt.

Osoby głuchonieme mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny z prezentacją pytań i odpowiedzi w języku migowym.


Egzamin w ramach każdej kategorii trwa 25 minut.

Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74.

Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.


W przypadku zapisu na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy podczas jednego egzaminu, osoba rozwiązuje pełny egzamin w zakresie każdej kategorii.


Egzamin teoretyczny można podzielić na sześć etapów:

 1. Sprawdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, wskazanie stanowiska komputerowego, rozpoczęcie egzaminu.
 2. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania.
 3. Egzamin próbny.
 4. Egzamin państwowy.
 5. Prezentacja wyniku.
 6. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi.

 

 1. Sprawdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, wskazanie stanowiska komputerowego, rozpoczęcie egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej na podstawie ważnego dokumentu.

Następnie wskazuje osobie wylosowane przez system do egzaminowania stanowisko komputerowe.

Każda osoba egzaminowana powinna sprawdzić czy dane wyświetlone na ekranie monitora są jej danymi i czy nie ma w treści błędu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba musi zwrócić się do egzaminatora w celu wskazania niezgodności.

 1. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania

Ta część egzaminu ma na celu zapoznanie osoby egzaminowanej z:

 • poszczególnymi elementami systemu wyświetlanymi na ekranie monitora,
 • sposobem udzielania odpowiedzi oraz zmiany udzielonej odpowiedzi,
 • uruchamianiem zawartości multimedialnej.
 1. Egzamin próbny

Osoba egzaminowana ma możliwość samodzielnego zapoznania się z przebiegiem egzaminu, zaznaczenia lub zmiany odpowiedzi a także uruchomienia filmu. Udzielenie odpowiedzi na tym etapie nie wpływa na wynik egzaminu państwowego.

 1. Egzamin państwowy

Osoba egzaminowana udziela odpowiedzi zgodnie ze swoją wiedzą. Udzielone odpowiedzi mają bezpośredni wpływ na wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 1. Prezentacja wyniku

Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora prezentowany jest wynik egzaminu wraz z ilością zdobytych punktów.

 1. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi

Ta część dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym.

Pozwala ona na zapoznanie się osoby z pytaniami, na które udzieliła błędnych odpowiedzi.

 


Od dnia 24 sierpnia 2014 roku zniesione zostały przepisy regulujące termin ważności egzaminu teoretycznego. W związku z powyższym, wszystkie egzaminy teoretyczne, które na dzień 24 sierpnia 2014 roku były ukończone z wynikiem pozytywnym i były ważne w tym dniu, są ważne bezterminowo.


Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy

Przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nadzór właściwego ministra nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

10 grudnia 2014 r. została powołana Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

W skład komisji weszło:

 • 6 egzaminatorów,
 • 6 instruktorów nauki jazdy,
 • 3 instruktorów techniki jazdy,
 • 5 ekspertów w zakresie prawa,
 • 2 ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej,
 • 2 ekspertów z dziedziny psychologii,
 • 3 ekspertów z dziedziny metodyki i dydaktyki,
 • 3 ekspertów w zakresie języka polskiego,
 • 1 tłumacz języka angielskiego,
 • 1 tłumacz języka niemieckiego,
 • 3 ekspertów w dziedzinie języka migowego.

Zweryfikowana baza pytań została przekazana Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od dnia 11 maja 2015 r.