Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Zredukuj punkty karne

Zbliżasz się do 24pkt? Możesz zredukować 6pkt !!!

18.07.2022 r.

ZOSTAŃ EGZAMINATOREM - KURS KWALIFIKACYJNY (edycja 2022/2023)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach

ogłasza nabór na: 


KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

W ZAKRESIE KAT. B

 


Informacje o kursie:

 • Data rozpoczęcia kursu: 1 październik 2022r.
 • Czas trwania kursu:
  Dziesięć zjazdów dwudniowych sobota-niedziela, ale: (w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju WORD zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, w trakcie trwania kursu, z przyczyn niezależnych od WORD).
 • Przewidywalna ilość godzin:
  Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r, wynikającą z Tabeli nr 1. (tj. 154 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. zajęć praktycznych). Uczestnik kursu musi również, obowiązkowo zaliczyć dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części teoretycznej i praktycznej, oraz dziesięciokrotne przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat przed rozpoczęciem kursu:

 • posiada minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiada co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B
 • ma ukończone 23 lata
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • daje rękojmię należytego wykonania swoich obowiązków

 

Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta zgłoszenia
 • podpisana klauzula informacyjna
 • wgląd do dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie np. dyplom
 • informacje o osobie - Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego (z Sądu Okręgowego)
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania kategorii prawa jazdy
 • oświadczenie o rękojmi

 

Miejsce kursu:

Siedziba WORD w Siedlcach, ul. Składowa 46; tel. 25 633 03 14;
e-mail: sekretariat@word.siedlce.pl

 

Opłata za kurs:

 • 3800,00 zł w przypadku wpłaty jednorazowej, płatna do 15.09.2022r.
 • 4000,00 zł przy płatności w ratach (I rata 1400zł płatna do 15.09.2022, II rata 1300zł, płatna do 15.03.2023 oraz III rata 1300zł płatna do 30.04.2023).

(cena obejmuje sam kurs, bez badań lekarskich)

Opłat należy dokonać przelewem bankowym przed rozpoczęciem kursu.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na trzy raty po uprzednim złożeniu wniosku.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233

Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek:  kurs kwalifikacyjny na egzaminatora.

 


Kompletne dokumenty należy złożyć w siedzibie WORD w Siedlcach ul. Składowa 46 w Wydziale Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do dnia 10 września 2022r.

 

Wstępny harmonogram na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów KAT. B

Zjazdy dla KAT. B w roku 2022/2023

Zjazd I 1-2 październik 2022
Zjazd II 15-16 październik 2022
Zjazd III 29-30 październik 2022
Zjazd IV 5-6 listopad 2022
Zjazd V 19-20 listopad 2022
Zjazd VI 3-4 grudzień 2022
Zjazd VII 17-18 grudzień 2022
Zjazd VIII 14-15 styczeń 2023
Zjazd IX 22 (niedziela) styczeń 2023
Zjazd X 28-29 styczeń 2023

 

 

Pobierz załączniki