Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Zredukuj punkty karne

Zbliżasz się do 24pkt? Możesz zredukować 6pkt !!!

Opłaty egzaminacyjne

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 roku za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców ustalone są na podstawie   Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 78 oraz  Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476

 

KATEGORIA EGZAMIN TEORETYCZNY EGZAMIN PRAKTYCZNY CAŁOŚĆ
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A, A1, A2 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B1, C1, D1, T 30 zł 170 zł 200 zł
C, D 30 zł 200 zł 230 zł
B (96) - 170 zł 170 zł
B+E - 200 zł 200 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245 zł 245 zł
pozwolenie na tramwaj 30 zł 125 zł 155 zł


 
 
W związku z powyższym:
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się z opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo--migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w części praktycznej.
W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
- zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
- zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
- zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
- zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Opłat dokonać można na cztery sposoby:

przelewu,
w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej,
podczas zapisu w systemie Info-Car.
gotówką w kasie w budynku WORD.
Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach 

ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce 

wpłaty należy dokonać na następujący rachunek: 

14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
Tytuł przelewu
musi zawierać:
numer PESEL osoby egzaminowanej, 
imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
kategorię egzaminu.

Opłaty dodatkowe:

Dokonując opłaty w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN,
Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,50 zł PLN,
Dokonując opłaty za pośrednictwem strony Info-Car zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i przekazanie kwoty do WORD Siedlce w przypadku płatności dokonywanych za pomocą:

kart płatniczych oraz strony Info-Car jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
płatności gotówkowych w kasie jest Agencja MONETIA S.A.