Drukuj
Kategoria: Szkolenia

Informacja o szkoleniu

Kodeks Drogowy nakłada na Policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10 np:

Otrzymane i zaewidencjonowane punkty karne usuwane są po upływie roku od dnia naruszenia. Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6.

Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje. Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku nie mogą przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny), przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 82 ust. 1 pkt 4b – Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978).

Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD. WORD Siedlce przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

Uczestnik szkolenia w dniu szkolenia przed rozpoczęciem zobowiązany jest dostarczyć prawo jazdy do Biura Obsługi Interesantów wraz z opłatą za szkolenie. 

 

Zapisy na szkolenie

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD następujące dokumenty:

 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

    46,

 

Opłaty

Koszt kursu wynosi 350,00 zł.

 

Opłat dokonać można na dwa sposoby:

 

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

 

Opłaty dodatkowe

Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,00 zł.

 

Terminy szkoleń

21.09.2020 r.

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane. Szkolenia realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.