Informacje o kursie

Kurs rozpoczyna się 18 stycznia 2020 roku i trwać będzie przez 10 zjazdów sobota-niedziela (154 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. zajęć praktycznych) do 7 czerwca 2020. Uczestnik kursu musi również zaliczyć dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części teoretycznej i praktycznej oraz dziesięciokrotne przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.

Na torze doskonalenia techniki jazdy w Modlinie 26.10.2019 r. w specjalistycznym szkoleniu wzięła udział grupa 54 młodych osób w wieku 18-24 lata z regionu siedleckiego. Uczestnicy mogli zapoznać się i przećwiczyć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wiele manewrów i sytuacji nadzwyczajnych z jakimi mogą się zetknąć podczas jazdy. Największym zainteresowaniem cieszyła się płyta poślizgowa na której ćwiczono umiejętność wyprowadzania samochodu z poślizgu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach rozpoczął trójstronną współpracę z Zakładem Karnym w Siedlcach i z Caritas Diecezji Siedleckiej. W ramach podpisanego porozumienia skazani, którzy utracili prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, będą mogli uczestniczyć w kursach reedukacyjnych organizowanych przez WORD  w Siedlcach, które są wymagane aby odzyskać prawo jazdy. Kursy będą odbywać się na terenie zakładu karnego. Będzie to możliwe dzięki projektowi realizowanemu przez Caritas Diecezji Siedleckiej „2 kroki” ułatwiającemu skazanym powrót na rynek pracy po wyjściu na wolność.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach po raz kolejny zorganizował szkolenie dla osób w wieku powyżej 55 roku życia w specjalistycznym ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Modlinie.