Informacja o kursie

          Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 9) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r (Dz.U. z 2013 r. poz. 9).

         
Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

  • posiadać decyzję starosty,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

 

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Zapisy na kurs
W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD następujące dokumenty:

  • oryginał lub kopię decyzji starosty,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.

 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

  • osobiście lub przez upoważnioną osobę w sekretariacie WORD w Siedlcach ul. Składowa 46
  • telefonicznie 25 633 33 87
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opłaty
Koszt kursu wynosi 400,00 zł.

Opłat dokonać można na dwa sposoby:

  • przelewem,
  • gotówką w kasie w budynku WORD.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
rodzaj szkolenia.

Opłaty dodatkowe
Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,00 zł.

Terminy kursów

10-11.12.2020 r. godz. 800  - 1600  oraz 7-8.01.2021 r. godz. 800  - 1600

Powyższe terminy kursów są na bieżąco aktualizowane. Kursy realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46.

WORD Siedlce zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.