Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio z firmy lub instytucji zgłaszającej na szkolenie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.978);

-        Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 poz 395).

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        wykładowcom prowadzącym szkolenia;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        akta osób szkolonych – 5 lat;

-        rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.