Drukuj
Kategoria: Egzaminy

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 roku za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców ustalone są na podstawie  Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 78 oraz Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476

 

 

kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

AM

30 zł

140 zł

170 zł

A, A1, A2

180 zł

210 zł

B

140 zł

170 zł

B1, C1, D1, T

170 zł

200 zł

C, D

200 zł

230 zł

B (96)

-

170 zł

170 zł

B+E

-

200 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

245 zł

245 zł

pozwolenie na tramwaj

30 zł

125 zł

155 zł

 
 
 
W związku z powyższym:

Opłat dokonać można na cztery sposoby:

  1. przelewu,
  2. w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej,
  3. podczas zapisu w systemie Info-Car.
  4. gotówką w kasie w budynku WORD.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach 

ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce 

wpłaty należy dokonać na następujący rachunek: 

14 1020 4476 0000 8102 0017 0233

Tytuł przelewu musi zawierać:
numer PESEL osoby egzaminowanej, 
imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
kategorię egzaminu.

Opłaty dodatkowe:


Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i przekazanie kwoty do WORD Siedlce w przypadku płatności dokonywanych za pomocą: