Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w ruchu drogowym zaprasza na szkolenie uprawniające do szkolenia i egzaminowania uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

Czytaj dalej: Szkolenie nauczycieli.