Na torze doskonalenia techniki jazdy w Modlinie 26.10.2019 r. w specjalistycznym szkoleniu wzięła udział grupa 54 młodych osób w wieku 18-24 lata z regionu siedleckiego. Uczestnicy mogli zapoznać się i przećwiczyć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wiele manewrów i sytuacji nadzwyczajnych z jakimi mogą się zetknąć podczas jazdy. Największym zainteresowaniem cieszyła się płyta poślizgowa na której ćwiczono umiejętność wyprowadzania samochodu z poślizgu.

Szkolenie obejmowało również zajęcia z neuropsychologiem, który m.in. przedstawił działanie alkoholu i środków odurzających na organizm człowieka, omówił źródła agresji u kierowców i sposoby radzenia sobie z nią oraz wiele innych tematów dotyczących młodych kierowców.

Było to jedno z kilku  pilotażowych szkoleń zrealizowanych przy współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z terenu Mazowsza.