W dniu 31 sierpnia grupa 24 osób w wieku powyżej 55 lat z powiatu siedleckiego i miasta Siedlce wzięła udział w szkoleniu w specjalistycznym ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Modlinie. Szkolenie podzielone było na dwa bloki. Część pierwsza miała charakter wykładów z psychologiem transportu, w której można było zapoznać się z różnymi problemami i sytuacjami psychologicznymi, które towarzyszą życiu kierowcy.

Omówione były m.in. problemy z powstawaniem agresji i stresu wśród kierowców i sposoby radzenia sobie z nimi. Poruszano także problem jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Niezwykle ciekawą kwestią była sprawa wpływu przyjmowanych leków na zdolność kierowania pojazdami i wiele jeszcze innych tematów.

W drugiej, praktycznej części szkolenia, każdy z uczestników pod okiem wykwalifikowanych instruktorów miał możliwość podniesienia swoich umiejętności i przećwiczenia manewrów na specjalnym torze w różnych nadzwyczajnych i niespodziewanych sytuacjach, które mogą na co dzień wystąpić na drodze. Ćwiczono m.in. awaryjne hamowanie z ominięciem przeszkody, wyprowadzanie pojazdu z nadsterowności i podsterowności, jak przekłada się prędkość na drogę hamowania, slalom między przeszkodami w trakcie rozmowy przez telefon i bez.

Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności z techniki jazdy celem zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych na drodze i zmniejszenie ich udziału w statystykach wypadków.