Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach zaprasza kierowników oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie, które odbędzie się 28 października 2019 r o godz. 11.00 na sali konferencyjnej WORD w Siedlcach na ul. Składowej 46. Tematem spotkania będzie planowane postępowanie przetargowe dotyczące zakupu nowych samochodów do egzaminowania na kat.B prawa jazdy.