W naszym regionie furorę robi akcja „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Siedlcach, strażą pożarną i policją. Celem głównym akcji jest utwierdzenie w przekonaniu, że jeden element odblaskowy może uratować życie.  

Ostatnio to święto bezpieczeństwa miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach, gdzie wzięło w niej udział 515 uczniów. Placówka zlokalizowana jest przy  ulicy o dużym natężeniu ruchu, stwarzającej zagrożenie dla pieszych.  – Nasi uczniowie poruszający się o zmierzchu na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, powinni być  widoczni. Dlatego w ramach  programu wychowawczo-profilaktycznego realizujemy różne przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa oraz zawsze korzystamy z pomocy wszystkich, którzy widzą potrzebę współpracy w tym zakresie – przyznaje Barbara Miechowiecka, dyrektor szkoły. – Działania podjęte w ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” sprawiły dużo radości uczniom, a treści przekazane w aktywnej formie pozostaną  na długo w pamięci – dodaje. Akcja zakończyła się wręczeniem odblasków dla wszystkich oraz rozdaniem nagród za zajęcie czołowych miejsc przez najmłodszych uczniów szkoły, którzy prezentowali w formie plastycznej  jak widzą swoje bezpieczeństwo.

źródło: Życie Siedleckie.