Jako bardzo pożyteczną ocenia kampanię „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” dyrektor Zespołu Szkoły w Sarnakach Barbara Michoń. Placówka leży przy drodze krajowej, dzieci do niej uczęszczające nie zawsze przy swojej drodze do szkoły mają chodnik.

 29 listopada w Zespole Szkół w Sarnakach - największej placówce oświatowej w powiecie łosickim - odbyły się kolejne zajęcia w ramach kampanii "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny", organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, we współpracy ze strażakami i policją. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Sarnak i Platerowa oraz gimnazjaliści z tychże miejscowości.

 Warto przypominać

Kampania stawia sobie za cel propagowanie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach na drodze. I podobnie jak w przypadku innych spotkań organizowanych w naszym regionie, składa się z kilku elementów. Policjanci zaprezentowali uczniom film profilaktyczny zatytułowany "…tak, chcę być bezpieczny", strażacy natomiast przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

- Do szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przykładamy dużą wagę, organizowaliśmy je już wcześniej - podkreśla dyrektor Zespołu Szkół w Sarnakach Barbara Michoń. - Ale za każdym razem cieszą się one dużym zainteresowaniem uczniów. Nasza młodzież doskonale rozumie, jak ważna jest szybka pomoc w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia i jak cenna wiedza o jej właściwym udzielaniu. Dlatego takie szkolenia jednych uczą zasad m.in. resuscytacji, a dla innych uczniów są okazją do przypomnienia sobie wcześniej zdobytej wiedzy. Młodzi ludzie mają chłonne umysły, szybko się uczą, a przy tym często mają w sobie dużo więcej odwagi niż ludzie starsi. Choć życzyć sobie powinniśmy, żeby z tych umiejętności nigdy nie musieli korzystać, to jednak posiadać je warto.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach przygotowali dla młodzieży rowerowy tor przeszkód i nadzorowali jego pokonywanie przez uczniów, przywieźli też symulator jazdy motorowerem.

- Wielu naszych uczniów, gdy tylko pozwala na to pogoda, dojeżdża do szkoły rowerami. Chętnie angażują się w konkursy BRD czy takie doskonalenie praktycznych umiejętności jazdy na rowerze, bo to coś, co im się na co dzień przydaje - mówi pani dyrektor. - Nasi wychowankowie narażeni są na różne zagrożenia. Na drodze krajowej, która przebiega przez Sarnaki, jest duży ruch, jeździ nią wiele tirów. Wielu uczniów dojeżdża, czasem przychodzi z innych miejscowości, nie przy wszystkich drogach są tam chodniki, czasem muszą poruszać się poza terenem zabudowanym, po zmroku. Muszą być w takich sytuacjach widoczni i na to zwracamy uwagę.

 

Mamo, załóż kamizelkę

Na zakończenie wszyscy uczniowie dostali ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zestawy elementów odblaskowych: dwie opaski odblaskowe na rękę oraz dwie zawieszki, które można przypiąć np. do plecaka. Wręczył je m.in. dyrektor WORD w Siedlcach Jacek Kobyliński.

Pani dyrektor przypomina, że to nie pierwsze spotkanie poświęcone bezpieczeństwu, nie pierwszy raz uczniowie dostali odblaski. Czy takie prewencyjne działania przynoszą skutek?

- Myślę, że w ostatnich latach wzrosła świadomość wśród młodzieży, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach - uważa Barbara Michoń. - Udaje nam się docierać zwłaszcza do najmłodszych uczniów. To pokolenie, które stara się wpływać na swoich bliskich, przestrzegać, upominać. Czasem maluchy z przejęciem i naganą w głowie opowiadają, że widziały osobę w nocy bez odblaskowych elementów, że "tata ledwie wyhamował". Cieszę się, jak słyszę, gdy dziecko opowiada, że namawiało mamę, żeby założyła kamizelkę odblaskową przed wyjściem z domu. Po zakończeniu ostatniej akcji, gdy rozdaliśmy zestawy odblaskowe i kilka zostało, podeszło kilku uczniów i zapytało, czy nie mogliby dostać jeszcze jednego dla brata albo siostry. To daje nadzieję, że kiedy ci młodzi ludzie dorosną, to ich wrażliwość na sprawy bezpieczeństwa wpłynie pozytywnie na sytuację na polskich drogach - dodaje. BG