Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach

 z dnia 07 sierpnia 2019 roku

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach przy ul. Składowej 46

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Specjalista ds. działalności z zakresu BRD i organizacji szkoleń

 

(BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego)

Linki: 

- wersja pdf 

- wersja docx 

Wynik naboru: