Na torze doskonalenia techniki jazdy w Modlinie 26.10.2019 r. w specjalistycznym szkoleniu wzięła udział grupa 54 młodych osób w wieku 18-24 lata z regionu siedleckiego. Uczestnicy mogli zapoznać się i przećwiczyć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wiele manewrów i sytuacji nadzwyczajnych z jakimi mogą się zetknąć podczas jazdy. Największym zainteresowaniem cieszyła się płyta poślizgowa na której ćwiczono umiejętność wyprowadzania samochodu z poślizgu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach po raz kolejny zorganizował szkolenie dla osób w wieku powyżej 55 roku życia w specjalistycznym ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Modlinie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach rozpoczął trójstronną współpracę z Zakładem Karnym w Siedlcach i z Caritas Diecezji Siedleckiej. W ramach podpisanego porozumienia skazani, którzy utracili prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, będą mogli uczestniczyć w kursach reedukacyjnych organizowanych przez WORD  w Siedlcach, które są wymagane aby odzyskać prawo jazdy. Kursy będą odbywać się na terenie zakładu karnego. Będzie to możliwe dzięki projektowi realizowanemu przez Caritas Diecezji Siedleckiej „2 kroki” ułatwiającemu skazanym powrót na rynek pracy po wyjściu na wolność.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach zaprasza kierowników oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie, które odbędzie się 28 października 2019 r o godz. 11.00 na sali konferencyjnej WORD w Siedlcach na ul. Składowej 46. Tematem spotkania będzie planowane postępowanie przetargowe dotyczące zakupu nowych samochodów do egzaminowania na kat.B prawa jazdy. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydział Siedlce zaprasza nauczycieli zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży w zakresie ruchu drogowego na bezpłatne szkolenie uprawniające do szkolenia i egzaminowania uczniów ubiegających się o kartę rowerową.
Szkolenie odbędzie w siedzibie WORD przy ul. Składowej 46 w dniu 23.10.2019 w godz. 13.00-16.30.
Zgłoszenia przyjmowane są przez MSCDN.