Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach rozpoczął trójstronną współpracę z Zakładem Karnym w Siedlcach i z Caritas Diecezji Siedleckiej. W ramach podpisanego porozumienia skazani, którzy utracili prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, będą mogli uczestniczyć w kursach reedukacyjnych organizowanych przez WORD  w Siedlcach, które są wymagane aby odzyskać prawo jazdy. Kursy będą odbywać się na terenie zakładu karnego. Będzie to możliwe dzięki projektowi realizowanemu przez Caritas Diecezji Siedleckiej „2 kroki” ułatwiającemu skazanym powrót na rynek pracy po wyjściu na wolność.

            W ramach podpisanego porozumienia, w kursach reedukacyjnych organizowanych przez WORD w swojej siedzibie uczestniczyć będzie jako prelegent jeden ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku lub kolizji pod wpływem alkoholu lub narkotyków, który podzieli się z innymi uczestnikami swoimi spostrzeżeniami  i ostrzeże przed negatywnymi konsekwencjami jazdy pod wpływem środków odurzających.

            Takie spotkanie miało już miejsce 11 października br. Osoba osadzona opowiadała o tym jak zrujnowała sobie życie przez jazdę pod wpływem alkoholu, jak przez popijanie i następnie jazdę samochodem doprowadziła do kilku kolizji, a w konsekwencji wyroku skazującego na kilka lat pozbawienia wolności. Udział takiej osoby w kursie stanowi ważny element skutecznego wpływu na zmianę postaw uczestników ruchu drogowego.