Tym razem szkoła w Starej Kornicy. Położona przy dość ruchliwej trasie. 150 uczniów placówki wzbogaciło swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.

Jak zaznacza dyrektor WORD w Siedlcach, Jacek Kobyliński, Polska jest na niechlubnym pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o wypadki z udziałem pieszych. Akcje edukacyjne kształtujące zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na drogach pretendują więc do miana inwestycji w lepszą przyszłość.

Mundur ma to coś
W akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” uczestniczyli uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum. - Udział w tej akcji jest dla nas wyróżnieniem spośród innych szkół w powiecie łosickim oraz promocją placówki – zaznacza Iwona Zaniuk, dyrektor Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy. - Prowadzone szkolenia przez służby mundurowe straż i policję oraz pracowników WORD w Siedlcach pozwoliły na uzupełnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa, nabycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie techniki jazdy rowerem. Podstawowa wiedzę i umiejętności w tym zakresie uczniowie nabywają w szkole, jednak taka akcja jest doskonałym sposobem na pogłębienie i utrwalenie tych tematów w sposób całościowy. Wiemy z doświadczenia, że dzieci z większym zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchają osób z zewnątrz, zwłaszcza, gdy są to osoby w mundurach. Ponadto dzieci dzielą się swoimi doświadczeniami z członkami rodzin, opowiadając co się wydarzyło w szkole, jak należy zachowywać się w określonych sytuacjach, edukując w ten sposób osoby dorosłe – dodaje pani dyrektor.

Szkoła staje na wysokości zadania
Szkoła w Starej Kornicy jest położona przy dość ruchliwej trasie. Pomimo odpowiednich zabezpieczeń, takich jak chodnik po obu stronach ulicy, wysepka, znaki, znaki świetlne, ograniczenie prędkości, osoba przeprowadzająca dzieci przez przejście dla pieszych, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożeń ze strony kierowców. - Niejednokrotnie kierowcy nie zatrzymują się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszych. Wystarczyłaby chwila nieuwagi ze strony pieszego i mogłoby dojść do wypadku. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od samych pieszych, dlatego uczenie od najmłodszych lat właściwych wzorców, zasad ruchu drogowego może ochronić pieszego – podkreśla Iwona Zaniuk.  Jak dotąd, na szczęście, nie doszło do wypadku z udziałem pieszego w pobliżu kornickiej szkoły. Być może przyczyniła się do tego m.in. systematyczna praca z uczniami na zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, jak wiele innych akcji, w które szkoła bardzo chętnie się włącza lub sama je organizuje, zapraszając policjantów, strażaków, czy ratowników medycznych. By nie być gołosłownym,  pani dyrektor prezentuje długą listę: „Bezpiecznie na drodze - Nie polujemy na zebrach”, projekt Klub Bezpiecznego Puchatka, wizyta studentów ratownictwa medycznego z Białej Podlaskiej, „Bezpieczna droga do szkoły”, „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”, BRD… Szkoła planuje też wyposażyć każdego ucznia klas I-III szkoły podstawowej w kamizelkę odblaskową oraz odblaski.

Nigdy za wiele
 „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” to więc kolejny krok w utrwalaniu postaw sprzyjających bezpieczeństwu. Tego bowiem nigdy za dużo. - Uczniom bardzo podobała się akcja, zwłaszcza uczniom szkoły podstawowej. Było to niecodzienne wydarzenie, zakończone miłą niespodzianką – każdy uczestnik otrzymał zestaw odblaskowy. Uczniowie, którzy nie brali udziału w akcji z zazdrością dopytywali się, kiedy ich kolej. Jest to dla mnie sygnał i motywacja, aby zaplanować podobne akcje, czy szkolenia w przyszłości – informuje pani dyrektor.

Kaski i odblaski

Jeden z bloków tematycznych akcji to rowerowy tor przeszkód. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, mając za sobą doświadczenia z wielu placówek szkolnych, zauważają pewną prawidłowość – dzieci z mniejszych miejscowości czy ze wsi lepiej radzą sobie z pokonaniem (wcale nie łatwego!) toru. Zajęcia oferowane przez siedlecki WORD, poprzez formę zabawy, mają właśnie na celu zachęcenie do rozwijania umiejętności „rowerowych” oraz zaszczepienie nawyków wkładania kamizelki odblaskowej (lub innych elementów odblaskowych) i kasku. Chociaż w Polsce nie ma obowiązku używania ani jednego, ani drugiego, Marek Kordecki, wicedyrektor WORD przekonuje, że warto. O „zbawiennej” roli odblasków przekonywaliśmy naszych Czytelników wielokrotnie. Natomiast co do pozytywnego wpływu kasków na bezpieczeństwo, zdania są podzielone. -  Badania przeprowadzone w Anglii na 2,5 tys. przypadków paradoksalnie pokazują, że kask nie gwarantuje większego bezpieczeństwa. Bowiem kierowcy, gdy wyprzedzają rowerzystę i widzą, że ma on kask, zachowują od niego o 8,5 cm (średnio) mniejszą odległość, niż gdy zauważą cyklistę bez kasku. Tak działa psychologia – przyznaje Marek Kordecki. Z pełnym przekonaniem zachęca jednak, by dzieci, które nie opanowały jeszcze dobrze techniki jazdy, wkładały kask.  Przypomina też, że przepisy nakazują, by dzieci do 10. roku życia poruszały się na rowerze po chodniku i pod opieką osoby dorosłej.